Biyolojik Etkinlik Testleri

Biyolojik Etkinlik Testleri

Dezenfektanlar ve antiseptikler, bir ortamın ya da yüzeyin sterilizasyonu ve mikroorganizma varlığını insan sağlığı açısından belirli limitlerde tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Dezenfektanlar ve antiseptikler üzerinde gerçekleştirilen “Biyolojik Etkinlik Analizleri” önemli test parametrelerindendir.

Antiseptik; canlı dokulara uygulanan, patojen mikroorganizmalara etki eden biyositlerdir.

Dezenfektan; genellikle laboratuvar, ameliyathane, cerrahi araç gereçler için kullanılan, dezenfeksiyon sağlayan biyositlerdir.

Antiseptikler ve dezenfektanlar üzerinde gerçekleştirilen test ve analizler şu şekildedir:

Bakterisidal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi - S.aureus ATCC 6538
- P.aeruginosa ATCC 15442
- E.coli ATCC 10536
- E.hirae ATCC 10541
- M.avium ATCC 15769
- M.terrae ATCC 15755
Fungusidal ve Mayasidal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi - C.albicans ATCC 10231
- Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
Sporisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi - B.subtilis ATCC 6633
Virüsidal Aktivitenin Değerlendirilmesi - Poliovirus Type 1, L
- Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5
- Murinenorovirus, strain S99 Berlin
- Bakteriyofaj P001, Bakteriyofaj P008
Mikobakterisidal ve Tüberkülosidal Aktivitenin Değerlendirilmesi - Mycobacterium avium - Mycobacterium intracellulare (MAI) - Mycobacterium kansasii - Mycobacterium chelonae
Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi Havuz suyu ve SPA gibi ortamlarda kullanılan dezenfektanların bakterisidal etkinliğinin belirlenmesi
.