Koruyucu Etkinlik Testi / Challenge Test

Koruyucu Etkinlik Testi / Challenge Test

Koruyucu etkinlik testinin temel amacı; kozmetik ürünlerde kullanılan koruyucuların antimikrobiyal aktivitesinin etkinliğini belirlemektir. Bu test yöntemi, kozmetik ürünlerin saklanmasının uygunluğunun belirlenmesini kapsar.

Test, kontamine olmayan bir ürünü, uygun mikroorganizmaların aşılanması ile ürünü belirtilen bir sıcaklıkta saklayarak mikroorganizma gelişimini takip etme temeline dayanır. Seri seyreltmeler ve plaka sayımları kullanılarak, test ürünlerinde hayatta kalan mikroorganizma sayısı, belirtilen zaman aralıklarında tespit edilir.

Belirtilen kriterleri karşılayan ürünler, üretim ve tüketicilerin kullanımı için yeterince korunmuş kabul edilecektir.

Aşağıdaki belirtilen mikroorganizma suşları “Koruyucu Etkinlik Testi / Challenge Test” kapsamında kullanılmaktadır.

• Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027)
• Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
• Escherichia coli (ATCC 8739)
• Candida albicans (ATCC 10231)
• Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404)

7, 14 ve 28. günlerde mikroorganizma sayımı yapılarak kozmetik ürünlerin koruyucu etkinlikleri tespit edilmektedir.

ISO 11930 standardı kapsamında kozmetik ürünün antimikrobiyal korumasının değerlendirilmesi TÜRKAK Akreditasyonu kapsamında laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir..