Stabilite Testi (Raf Ömrü)

Stabilite Testi (Raf Ömrü)

Kozmetik ürünlerin stabilite testinin amacı, bir ürünün uygun koşullar altında depolandığında, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite standartlarını karşılamasını sağlamaktır. Stabilite testleri 2 farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir.

- Uzun Süreli Stabilite Testi
- Hızlandırılmış Stabilite Testi

Bir kozmetik ürünün genel stabilitesi, İster gerçek zamanlı ister hızlandırılmış koşullarda gerçekleştirilsin, aşağıdakileri şartları sağlamak zorundadır:

- Kozmetik ürünlerin uygun saklama, nakliye ve kullanım koşulları altında stabilitesi ve fiziksel bütünlüğü,
- Kimyasal stabilite,
- Mikrobiyolojik stabilite,
- İçerik ve ambalaj arasındaki uyumluluk

Hızlandırılmış Stabilite Testi: Kozmetik ürünün normal saklama koşullarına göre kimyasal ve fiziksel bozulmasını hızlandırma amacıyla zorlanmış koşullarda gerçekleştirilen stabilite/dayanıklılık çalışmalarını İfade eder.

Uzun Süreli Stabilite Testi: Kozmetik ürünün fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik özelliklerinin tahmini raf ömrü süresini kapsayacak şekilde değerlendirildiği stabilite çalışmalarını ifade eder..