Etken Madde Testleri

Etken Madde Testleri

Biyosidal ürünler, zararlı veya istenmeyen organizmalarla mücadele eden bir veya daha fazla aktif madde içeren ürünlerdir. Tüm biyosidal ürünler piyasaya arz edilmeden önce bir izin gerektirir ve bu biyosidal üründe bulunan aktif maddeler önceden onaylanmalıdır.

Bir biyosidal ürün daha uygun çevre ve insan sağlığı profiline sahip aktif maddeler içermelidir. Etken maddelerin test ve analizleri biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması için gereklidir.

Etken Madde Testleri

Aktif Klor Tayini
Sodyum Hipoklorit Tayini
Hidrojen Peroksit Tayini
İyot ve iyot bileşikleri (iyodoforlar, povidon iyot) Tayini
Benzalkonyum Klorür
2-fenoksietanol Tayini
Formaldehit Tayini
Gluteraldehit Tayini
Klorhekzidin Diglukonat Tayini
Laktik Asit ve Sitrik Asit Tayini
Perasetik Asit Tayini
Alkol (Etil Alkol, 1-Propanol, 2-propanol (İzopropil Alkol)) Tayini
Bifenil-2-ol Tayini
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one Tayini
2-methyl-2H-isothiazol-3-one Tayini
N-(3-aminopropil)-N-dodesil-1,3-propanediamin Tayini
Polyvinylpyrolidone Tayini
Sodium dichloroisocyanurate dihyrate Tayini
Trichloroisocyanuric acid Tayini
o-Ftalaldehit Tayini
2-Phenylphenol Tayini
Gümüş Tayini
.