Etken Madde Testleri

Etken Madde Testleri

Biyosidal ürünler, zararlı veya istenmeyen organizmalarla mücadele eden bir veya daha fazla aktif madde içeren ürünlerdir. Tüm biyosidal ürünler piyasaya arz edilmeden önce bir izin gerektirir ve bu biyosidal üründe bulunan aktif maddeler önceden onaylanmalıdır.

Bir biyosidal ürün daha uygun çevre ve insan sağlığı profiline sahip aktif maddeler içermelidir. Etken maddelerin test ve analizleri biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması için gereklidir.

Etken Madde Testleri

- Aktif Klor Tayini
- Sodyum Hipoklorit Tayini
- Hidrojen Peroksit Tayini
- İyot ve iyot bileşikleri (iyodoforlar, povidon iyot) Tayini
- Benzalkonyum Klorür
- 2-fenoksietanol Tayini
- Formaldehit Tayini
- Gluteraldehit Tayini
- Klorhekzidin Diglukonat Tayini
- Laktik Asit ve Sitrik Asit Tayini
- Perasetik Asit Tayini
- Alkol (Etil Alkol, 1-Propanol, 2-propanol (İzopropil Alkol)) Tayini
- Bifenil-2-ol Tayini
- 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one Tayini
- 2-methyl-2H-isothiazol-3-one Tayini
- N-(3-aminopropil)-N-dodesil-1,3-propanediamin Tayini
- Polyvinylpyrolidone Tayini
- Sodium dichloroisocyanurate dihyrate Tayini
- Trichloroisocyanuric acid Tayini
- o-Ftalaldehit Tayini
- 2-Phenylphenol Tayini
- Gümüş, Gümüş Nitrat ve Kolloidal Gümüş Tayini
- Didesildimetilamonyum klorür (DDAC) Tayini
- 2-Fenilfenol Tayini
- N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-1,3-propanediamine Tayini
- Metilizotiyazolinon Tayini
- Sodyum Dikloroizosiyanürik Asit Ve Triklorosiyanürik Asit Tayini
- Salisilik Asit Tayini
- N,N- dietil m-toluamid (DEET) Tayini
- Isopropil Alkol Tayini
- Benzoik Asit Tayini
- Çinko Pirition Tayini
- Trikloroizosiyanürik Asit (TCCA) Tayini
- PHMB (Polyhexamthylenbiguanid Hydrochlorid) Tayini
- Klorindioksit Tayini
- Piperonyl Butoxide (PBO) Tayini
- Sodyum Benzoat Tayini
- Potasyum Hidrojen Monopersülfat (PMPS) Tayini
- Hidroklorik Asit Tayini
- Tetrakis (hydroxymethyl)phosphonium sulfate (THPS) Tayini
- Asetik Asit Tayini
- Dimetilamin - Epiklorohidrin Polimer Tayini
- Bakır (Cu) Tayini
- 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one(BIT) Tayini
- Chloramine-T Tayini
- Kalsiyum Hipoklorit Tayini.