Mikrobiyoloji Analizleri

Mikrobiyoloji Analizleri

Kozmetik ürünlerde mikrobiyolojik testler, ürün güvenliğinin önemli bir parametresidir. “Kozmetik Yönetmeliği” kapsamında hammaddelerin, dökme ürünlerin ve formüle edilmiş nihai kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik kalitesi belirlenmelidir.

Kozmetik ürünlerde test ve analiz basamaklarını ilk olarak; kullanıcı tipi, uygulama alanı, olası mikroorganizmaların patojenik etkileri, olası kimyasal değişiklikler baz alınarak bir risk analizi yapılmalıdır.

“Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz” kapsamında bir kozmetik ürününde bulunmaması gereken mikroorganizmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Candida albicans
- Escherichia coli

Kozmetik ürünleri 2 kategoride değerlendirilmektedir.

- Kategori 1: 3 yaş altı çocuklara yönelik ürünler, göz bölgesine uygulanan ürünler, mukoz membranlara uygulanan ürünler
- Kategori 2: Diğer ürünler

ISO 21149 Kozmetik - Mikrobiyoloji - Aerobik mezofilik bakterilerin sayımı ve tespiti
ISO 22718 Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Staphylococcus aureus aranması
ISO 21150 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Escherichia coli aranması
ISO 18416 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Candida albicans aranması
ISO 22717 Kozmetik - Mikrobiyoloji - Pseudomonas aeruginosa tespiti
ISO 16212 Kozmetikler – Mikrobiyoloji – Maya ve küfün sayılması
.