Detay

Ağır Metal Testi

Ağır Metal Testi

Kozmetik ürünlerle alakalı tüketicilerin en büyük endişesi ağır metal varlığıdır. Özellikle kozmetik ürünlerde arsenik, ; kurşun, arsenik, kadmiyum, civa ve antimon analizleri “Ağır Metal Testleri” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeryüzünde ve suda doğal olarak bulunabildiği gibi endüstriyel gelişmelerin sonunda da oluşabilen ağır metaller, boyar madde içerebilen kozmetik ürünlerde de doğal olarak bulunabilirler. Kozmetik ürünlerle ağır metale maruz kalınması; dermal emilim, mukozal ve oral emilim yolları ile gerçekleşebilmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuz ve Kozmetik Yönetmeliği kapsamında belirtilen limitlerin üzerinde ağır metal içeren kozmetik ürünlerin uzun süreli kullanımları sonucu bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Kurşun; özellikle merkezi sinir sistemine ve böbreklere zarar veren bir ağır metaldir. Kurşuna maruz kalma genellikle çocuklarda yetişkinlere nispeten daha fazladır.

Arsenik; Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (International Agency for Research on Cancer-IARC) Grup 1 “insan karsinojeni” olarak belirlenmiştir. Arseniğin saç, tırnaklar ve deride birikmesi ile istenmeyen etkileri görünmeye başlar.

Kadmiyum; Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (International Agency for Research on Cancer-IARC) Grup 1 “insan karsinojeni” olarak belirlenmiştir. Uzun süreli ve tekrarlayan maruz kalmalar kadmiyuma bağlı sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Cıva; farklı formlarda bulunan ve bulunduğu forma göre oral yolla emilme miktarının belirlendiği bir ağır metaldir. Farklı formları toksik etkilidir. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO), toplam cıva için geçici tolere edilebilir günlük miktarı 2 μg/kg vücut ağırlığı/gün, metil cıva için ise geçici tolere edilebilir günlük miktar 1.6 μg/kg vücut ağırlığı/gün olarak değerlendirmektedir.

Antimon; doğal yollarla günlük olarak ortalama 5 μg antimon insan vücuduna alınmaktadır. Aşırı dozda maruz kalma cilt, akciğer, kardiyovasküler sistem ve karaciğeri olumsuz yönde etkilemektedir.

Yönetmelik kapsamında;

a) Kozmetik ürünler için sınır değerler;
Kurşun: 20 ppm
Arsenik: 5 ppm
Kadmiyum: 5 ppm
Cıva: 1 ppm
Antimon: 10 ppm

b) Diş macunları için kabul edilebilir en yüksek sınır değerler aşağıda verilmiştir:
Kurşun: 1 ppm
Arsenik: 0.5 ppm
Kadminyum: 0.1 ppm
Cıva: 0.2 ppm
Antimon: 0.5 ppm

KOZMETİK ANALİZLERİ İÇİN TEKLİF ALINIZ.

.