Detay

OECD 439: Cilt İritasyon ve Korozyon Toksisitesi

OECD 439: Cilt İritasyon ve Korozyon Toksisitesi

OECD 439: İn Vitro Cilt Tahrişi: Yeniden Yapılandırılmış İnsan Epidermisi Test Yöntemi - In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Uyumlaştırılmış Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Sistemi tarafından tanımlandığı şekliyle Cilt Tahrişi, bir maddeye veya karışıma 4 saate kadar uygulanmasının ardından maruz kaldıktan sonra ciltte geri döndürülebilir hasar oluşmasıdır.

OECD 439 kapsamında, UN GHS Kategori 2 uyarınca tahriş edici kimyasalların (maddeler ve karışımlar) tehlikelerinin tanımlanması için kullanılabilecek bir in vitro prosedürü içerir. Test prosedürü için insan epidermisinin çok katmanlı, oldukça farklılaşmış bir modelini oluşturmak üzere kültürlenen, dönüştürülmemiş insandan türetilmiş epidermal keratinositlerden oluşan üç boyutlu bir RhE modeli kullanılır.

Test kimyasalı kullanılan RhE modeline topikal olarak uygulanır. Temelde kimyasal kaynaklı cilt tahrişi, eritem ve ödemle kendini gösterir. Kimyasal kaynaklı cilt tahrişi kimyasalların keratinositlerin ve diğer cilt hücrelerinin alttaki katmanlarına zarar verebileceği stratum korneum yoluyla nüfuz etmesiyle başlayan olayların görünen sonucudur.

Kozmetik Ürünlerde İrritasyon Testi / Cilt İritasyon ve Korozyon Toksisitesi için Nanolab Kozmetik/Deterjan Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.
.