Detay

ISO 8214: İnorganik Sülfatların Miktarı Tayini

ISO 8214: İnorganik Sülfatların Miktarı Tayini

Deterjanlarda sülfat akışkanlığı sağlarken yapışkanlığı ve topaklanmayı önler. ISO 8214 standardı, her çeşit ticari çamaşır tozunda İnorganik Sülfat içeriğinin belirlenmesi için gerekli test yöntemini kapsar.

Test Prensibi:
• Etanol ile ekstraksiyon yoluyla bir test numunesinde etanolde çözünebilen tüm maddenin çıkarılması,
• Silikatların varlığında, dehidrasyondan sonra filtrasyon,
• Ardından süzüntüde bulunan sülfatların baryum klorür ile çökeltilmesi,
• Çökeltinin filtrasyonu, yıkanması,
• 900°C'de ısıtılması ve tartılması.

ISO 8214: Yüzey aktif maddeler - Yıkama tozları - İnorganik sülfatların tayini - Gravimetrik yöntem

İnorganik Sülfatların Miktarı Tayini için Nanolab Kozmetik/Deterjan Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.
.