Detay

Kozmetik Bileşen ve Ürünlerinin Testleri

Kozmetik Bileşen ve Ürünlerinin Testleri

Dünya çapında birçok yönetmelik, standart, kılavuz ya da yöntem ile kozmetik ve kişisel bakım ürünler test ve analiz işlemleri ile kontrollerden geçmektedir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin direkt cilt ile teması ve emilim ya da ağız yoluyla vücut için girişi insan sağlığı açısından değerlendirilmesi gerekliliğini de zorunlu hale getirmiştir.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Gerçekleştirilen Bazı Test ve Analizleri Şöyle Sıralayabiliriz.

- OECD 431, In vitro cilt aşınması: yeniden yapılandırılmış insan epidermisi (RHE) test yöntemi
- OECD 435, Cilt Aşınması için İn Vitro Membran Bariyer Test Yöntemi
- OECD 439, In Vitro Cilt Tahrişi - Yeniden Yapılandırılmış İnsan Epidermisi Test Yöntemi
- OECD 437, Oküler Aşındırıcıları ve Şiddetli Tahriş Edicileri Tespit Etmek İçin Sığır Korneal Opaklığı ve Geçirgenliği Test Yöntemi
- OECD 492, Göz tahrişi veya ciddi göz hasarı için sınıflandırma ve etiketleme gerektirmeyen kimyasalları belirlemek için yeniden yapılandırılmış insan Kornea Benzeri Epitel (RhCE) test yöntemi
- OECD 442C, Kimyasal cilt hassaslaştırmasında Doğrudan Peptid Reaktivite Testi (DPRA)
- OECD 442D, In Vitro Cilt Hassaslaşması, ARE-Nrf2 Lusiferaz Test Yöntemi
- OECD 442E, Cilt Hassaslaşması için Olumsuz Sonuç Yolu üzerindeki dendritik hücrelerin aktivasyonuna ilişkin Temel Olayı ele alan İn Vitro Cilt Hassasiyeti deneyleri
- 3T3 NRU (Nötr Kırmızı Alım) testi* - In Vitro 3T3 NRU Phototoxicity Test
- OECD 471, Gen mutasyonlarını kapsayan Bakteriyel Ters Mutasyon Testi - OECD 487, Yapısal (klastojenisite) ve sayısal (anöjenisite) kromozom sapmaları için In vitro Mikronükleus Testi
- Fiziksel durum, renk, koku
- Suda ve ilgili çözücülerde çözünürlük
- n-oktanol/su dağılım katsayısı ile birlikte pH ve sıcaklık koşulları (Log Pow)
- Parlama noktası
- Kaynama noktası
- Erime sıcaklığı
- Bağıl yoğunluk
- pKa
- pH
- Viskozite
- Buhar basıncı
- Bileşiklerin veya UV filtrelerinin UV ışığı emme spektrumu
- OECD 301A, bozulma yüzdesi > %70
- OECD 301B, OECD 301D, OECD 301F veya OECD 310 > %60'lık bir bozulma yüzdesini karşılıyor
- Biyobozunurluk
.