Detay

Kozmetik Ürünlerde Mutagenez (Ames) Testi

Kozmetik Ürünlerde Mutagenez (Ames) Testi

Mikrobiyal mutajenite ames testi, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kanserojenlerin ve toksinlerin mutajenitesini değerlendirmek için in vitro gerçekleştirilen bir bakteriyel biyotahlildir. Ames testi, Salmonella typhimurium/E. coli'nin farklı suşları ve uygulamalarından oluşan basit, hızlı ve sağlam bir bakteri testidir. Mevcut mutasyonların yerini alan yeni mutasyonların indüksiyonu, gen fonksiyonunun geri kazanılmasına izin verir. Yeni oluşan mutant hücrelerin histidin yokluğunda büyümesine ve koloniler oluşturmasına izin verilir, bu nedenle bu teste 'Reversiyon testi' de denir.

Bir maddenin mutajenik olup olmadığını test eden, mutant bakteride bulunan mutasyonları geri döndürme kapasitesini test ederek ve büyüme için gerekli olan temel bir amino asidi sentezleme yeteneğini geri kazandırarak belirlemek Ames Testinin prensibidir. Ames Testi ile birçok insan genetik hastalığına neden olan ve tümör başlangıcında ve gelişiminde önemli rol oynayan mutasyonlar saptanmaktadır.
.