Detay

Kozmetiklerde Koruyucu Etkinlik Testleri

Kozmetiklerde Koruyucu Etkinlik Testleri

Kozmetik ürünler, çokça kullandığımız ve uzun süreli olarak cilt ile temas eden ürünlerdir. Bu nedenle raf ömrü ve bu süreç içerisinde kozmetik ürünlerde gerçekleşebilen kimyasal ve fiziksel değişiklikler önem arz etmektedir. Kozmetik ürünlerde raf ömrünü uzatabilmek ve kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik durumunu korumak amacıyla koruyucular eklenmektedir.

Genel olarak kozmetik ürünlerde bakteri, maya ya da küf şeklindeki mantarlar ile kontamine olmasını, üremelerini ya da kimyasal bozulmaları önlemek amacıyla koruyucu maddeler kullanılmaktadır. Koruyucu maddelerin özellikleri; mikroorganizmaları öldürücü ya da üremelerini önlemektir. Kozmetik ürünlerde kullanılan koruyucu maddeler için en önemli nokta kullanılan miktardır. Kozmetik ürünlerdeki koruyucular hem ürün için yeterli miktarda hem de ciltte toksik ve irritan etkiye neden olmayacak miktarlarda kullanılmalıdır.

Kozmetik ürünlerde kullanılacak koruyucularda olması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:
- Ürüne girebilecek her türlü mikroorganizmaya karşı düşük konsantrasyonlarda etkili olmalı
- Tüketici üzerinde alerjik, toksik ya da tahriş edici etkisinin olmamalı
- Üretim sırasında ve ürünün raf ömrü boyunca (değişen sıcaklık ve pH değerlerinde) kararlı olmalı
- Formülasyondaki diğer maddelerle geçimli olmalı
- Renksiz ve kokusuz olmalı
- Suda çözünebilir olmalı
- Ürünün fiziksel özelliklerini değiştirmemeli
- Mikroorganizmaları ortama adapte olmamaları için hemen öldürmeli
- Yasa ve yönetmeliklere uygun olmalı
- Ucuz ve kolay ulaşılabilir olmalı

Genel olarak kozmetik ürünlerde kullanılan koruyucu maddeler şunlardır:
- Parabenler (Paraben ve paraben tuzları)
- Asetilaseton ile reaksiyona giren koruyucu maddeler
- İzotiyazolinonlar
- Organik Alkoller
- Asidik koruyucu maddeler
- Halojenlenmiş bileşikler
- Kuaterner amonyum bileşikleri
- Alkoller

Kozmetik ürünlerde kullanılan koruyucular için etkinlik testleri gerçekleştirilmektedir. Kullanılan koruyucuların etkinliklerinin tespit edilmesi ile ürünün raf ömrünün ve mikrobiyal yükünün korunması açısından yeterliliğinin tespiti sağlanmaktadır. Ayrıca ürün geliştirme aşamalarında da “Koruyucu Etkinlik Testleri” gerçekleştirilmektedir.

KOZMETİK ÜRÜN ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

.